МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ АННАЛИ НАУКИ (IJSA)

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства юстиції: КВ № 23195-13035 Р

 

IJSA включено the ISSN International Centre (France) до міжнародної бази даних: ISSN Міжнародного реєстру з Міжнародним Стандартним Серійний Номером: р-ISSN: 2617-2682

 

Засновник і видавець: ХОГОКЗ (Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта видавничої справи ДК № 4387, 10.08.2012).

 

ХОГОКЗ є офіційним членом The Publishers International Linking Association, Inc., Crossref (USA). З 2012 року ХОГОКЗ має можливість присвоювати унікальні цифрові об’єкти ідентифікації (DOI). Має власний префікс DOI: 10.26697.

 

Місія IJSA: міжнародна співпраця науковців, які проводять дослідження в галузі інтеграції наук про людину та її здоров’я. IJSA публікує дослідження, які вивчають Людину як експозицію і як результат. Як експозицію Журнал публікує статті, присвячені вивченню того, як соціум впливає на всі аспекти життя людини та її здоров'я. Як результат Журнал пропонує статті, які вивчають педагогічні, психологічні, медичні втручання, що можуть впливати на розвиток людини та її здоров’я. IJSA рецензується та публікує оригінальні дослідження у галузях соціальних наук, психології та наук про здоров’я.

 

Редакційна Колегія IJSA складається з авторитетних вчених із 15 країн в галузі педагогіки, психології, медицини. Ми гарантуємо належний рівень дотримання етики публікацій та захисту авторських прав на всіх етапах розгляду матеріалів.

 

Індексування IJSA. Журнал представлено більш, ніж у 10 міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах, серед них: Crossref System (USA); Le Centre international de l'ISSN (France); CORE (United Kingdom); Scilit (Switzerland); Index CopernicusInternational (Poland); RoadPublons та ін. 
Розпочато підготовку IJSA до включення його в бази: Web of Science, Scopus.

 

Всі статті, які друкуються в IJSA, знаходяться у «Відкритому доступі» (Creative Commons Attribution License). Друкований примірник розсилається в провідні бібліотеки та університети. Це позитивно впливає на індекс цитування автора та позицію його університету в міжнародних рейтингах.

 

Вид видання: наукове, періодичне, рецензоване.

Напрями: Соціальні науки (Педагогіка). Психологія. Науки про здоров’я.

Періодичність: 4 номери на рік.

Версії видання: Print, Online.

Мова журналу: англійська.

Друк журналу: кольоровий.

 

Головний редактор: Мельник Юрій Борисович, Ph.D, доцент.

Технічний редактор: Пипенко Ірина Сергіївна, Ph.D, доцент.