ОПИС СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ (РЕЦЕНЗУВАННЯ)

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ

Всі рукописи, подані до публікації в «МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ АННАЛИ НАУКИ», повинні пройти процес рецензування.

Процес рецензування статей складається з таких етапів:

  1. Стаття має пройти рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчання автора.

На цьому етапі використовується так зване «відкрите рецензування» (open peer review) офіційним рецензентом – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю (доктор наук). Така рецензія має містити інформацію про достовірність отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті.

Таку рецензію разом зі статтею автор має надіслати на розгляд до редакції.

 

  1. Розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента).

 

  1. Після цього стаття надсилається на розгляд незалежному експертові у відповідній галузі знань. Тут використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають одне одного).

Для полегшення цього етапу рецензування авторам необхідно забезпечити, щоб їх рукописи були підготовлені таким чином, щоб вони не видавали особистість автора. Прохання при подачі матеріалів надати наступні дані: представити титульну сторінку, яка містить відомості про авторів і «рукопис» без будь-яких подробиць про автора, як 2 окремих файли.

 

Процес оцінки статей

Наукові статті, що надійшли до редакції, проходять через інститут рецензування. Всі рукописи спочатку розглядаються редакторами на предмет оцінки їх відповідності тематиці та вимогам журналу. Незавершені матеріали або рукописи, які не відповідають цим рекомендаціям, повертаються автору(ам) з пропозиціями для корекції. Автори будуть повідомлені відповідним листом після реєстрації рукопису в редакції.

Головний редактор або редактор читає кожен отриманий рукопис і призначає загальний рівень пріоритету:

(1) рукопис відправляється рецензентам негайно;

(2) рукопис повертається авторам з пропозиціями для корекції представлених даних;

(3) рукопис відхиляється.

Редактори аналізують переглянутий рукопис. Якщо рукопис відповідає вимогам Журналу, він відправляється двом (або більше) рецензентам для аналізу і статистичному редактору, якщо він містить числові дані. Попередній процес оцінки, як правило, займає 3 тижні.

 

Авторська заява

Після отримання позитивного рішення про прийняття статті на розгляд автор(и) заповнюють Форму авторської угоди, яка повинна бути заповнена, підписана та повернена редактору. Таким чином, автори підтверджують оригінальність статті, авторства, передачі прав і стверджують дотримання процесу розгляду, тобто, що вони не будуть знімати рукопис. Заповнені заяви авторства повинні бути негайно відправлені назад – в іншому випадку редакційна обробка рукопису може бути відкладена.

 

Конфлікт інтересів

Після отримання позитивного рішення про прийняття статті на розгляд автор(и) заповнюють Декларацію конфлікту інтересів. Автори повинні розкривати в момент подачі матеріалів будь-які фінансові домовленості, які вони можуть мати по суті статті. Така інформація є конфіденційною для статті, що знаходиться під контролем і не впливатиме на редакційне рішення. Але якщо стаття прийнята до публікації, редактори, як правило, обговорюють з авторами, яким чином така інформація повинна бути доведена до читача. Тому що суть рецензії та редакційної селекції є інтерпретація літератури, а журнал очікує, що автори таких статей не матимуть фінансову зацікавленість в компанії (або її конкурента), яка виробляє продукт, обговорюваний в статті. Політика журналу вимагає, щоб рецензенти, асоційовані редактори, редактори виявляли в листі до Головного редактора будь-які відносини, які вони мають і які могли б бути витлумачені, які викликають конфлікт інтересів у зв'язку з розглянутою рукописом. В листі необхідно вказати заяву про будь-які фінансові відносини з комерційними компаніями, що займаються досліджуваним продуктом.