АНОНСИ
Прийом манускриптів до Журналу 2021 р. відкрито Більше
Прийом заявок на участь у Міжнародних наукових конференціях
(CIES-2021) відкрито Більше

 

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

Висловлені у статтях МЖАН погляди і думки можуть не збігатися з точкою зору видавництва ХОГОКЗ, редакції та редакційної колегії Журналу. 

Автори несуть юридичну і моральну відповідальність за ідеї, висловлені в статтях. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації несуть автори статей.

У разі вставки зображень (малюнків, фотографії, картини тощо) автори несуть відповідальність за права на їх відтворення.

 ХОГОКЗ не несе юридичної відповідальності за будь-які дії, претензії, судові розгляди, вимоги, видатки, витрати, збитки та інші зобов’язання, що виникли прямо або побічно в зв’язку з використанням Контенту.

Заява про конфіденційність 

Імена і дані (Emails), пов'язані з рукописами, будуть використовуватися цим журналом виключно в цілях взаємодії з авторами для публікації їхніх статей і не будуть передані третім особам відповідно до Закону про захист особистих даних.

 

 
Лицензия Creative Commons
The articles, book reviews and other published items are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 Worldwide
The content of the website and its design are the property of the IJSA and the KRPOCH Publishing. Copying and borrowing the content of the website in English or any other language is expressly prohibited. All Rights Reserved.