ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

Висловлені у статтях МЖАН погляди і думки можуть не збігатися з точкою зору видавництва ХОГОКЗ, редакції та редакційної колегії Журналу. 

Автори несуть юридичну і моральну відповідальність за ідеї, висловлені в статтях. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації несуть автори статей.

У разі вставки зображень (малюнків, фотографії, картини тощо) автори несуть відповідальність за права на їх відтворення.

 ХОГОКЗ не несе юридичної відповідальності за будь-які дії, претензії, судові розгляди, вимоги, видатки, витрати, збитки та інші зобов’язання, що виникли прямо або побічно в зв’язку з використанням Контенту.

 

 

Лицензия Creative Commons
The articles, book reviews and other published items are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 Worldwide