ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ АВТОРІВ
 
IJSA приймає такі типи рукописів: оригінальне дослідження, оглядова стаття, стислий звіт, рецензія, лист до редакції.
 
Загальні принципи підготовки рукопису
Подання рукопису до редакції свідчить, що він не був опублікований раніше, не перебуває на розгляді для публікації в інших виданнях і, якщо буде прийнятий, то не буде опублікований в іншому місці в тій же формі англійською або будь-якою іншою мовою.
 
Вимоги до технічного оформлення тексту рукопису:
Редактор – МS Word.
Формат сторінки – А4.
Поля документу – 20 мм.
Шрифт – Times New Roman.
Розмір шрифту – 14.
Інтервал – 1,5.
Абзацний відступ – 10 мм.
Вирівнювання – по ширині, без переносів, без колонтитулів, без нумерації сторінок.
Обсяг – від 12 до 20 сторінок.
Символи: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).
Ілюстрації, схеми, таблиці – «вмонтовуються» в основний текст статті та додаються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: JPG, MS Word.
Мова статті: англійська.
 
Структура рукопису (оригінальне дослідження, оглядова стаття, стислий звіт), який подається до публікації, містить такі розділи:
(1) General information.
(2) Abstract (Backgroundincludes the aim of the study; Material and Methods; Results; Conclusions). Keywords.
(3) Text (IntroductionMaterial and Methods; Results; Discussion; Conclusions).
(4) Acknowledgments.
(5) Ethical Approval.
(6) Funding source.
(7) Conflicts of interests.
(8) References.
(9) Information about the author/authors.
 
Структура Листа до редакції містить такі розділи:
(1) General information.
(2) Keywords.
(3) Body Letter.
(4) Acknowledgments.
(5) Ethical Approval.
(6) Funding/Support.
(7) Conflicts of interests.
(8) References.
(9) Information about the author/authors.
  
УВАГА!
Будь ласка, напишіть текст гарною англійською мовою (допускається використання в США або Великобританії). Низький рівень граматики або орфографії призведе до того, що стаття буде відхилена. 
Опишіть методологію, обладнання та процедури досить докладно, щоб інші дослідники могли відтворити результати. 
Вкажіть відомі методи, включаючи статистичні процедури; вкажіть і дайте короткий опис опублікованих методів, які ще недостатньо відомі; детально опишіть нові або змінені методи; дайте обгрунтування їх використання та оцініть їх межі. Ми просимо авторів забезпечити належний облік статі як біологічної змінної. 
Одиниці виміру, символи і скорочення повинні відповідати міжнародним стандартам. Вимірювання довжини, росту, ваги і об'єму слід давати в метричних одиницях (метр, кілограм, літр) або їх десяткових кратних. Температура повинна бути виражена в градусах Цельсія. 
Настійно не рекомендується використовувати незвичайні символи або скорочення. Коли скорочення з'являється в тексті вперше, йому повинні передувати слова, які воно означає. 
 

Вимоги до оформлення рукопису

Зразок оформлення рукопису

Вимоги до оформлення листа

Зразок оформлення листа

 

 

Лицензия Creative Commons
The articles, book reviews and other published items are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 Worldwide