АНОНСИ
Прийом манускриптів до Журналу 2024 р. відкрито Більше
Міжнародний конкурс ICMHDS-2024 незабаром буде відкрито Більше
Прийом заявок на участь у Міжнародних наукових конференціях
(CIES-2024; PPPMSF-2024) відкрито Більше
МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ АННАЛИ НАУКИ (IJSA)
  
Основна назва: Міжнародний журнал аннали науки / International Journal of Science Annals
Скорочена назва: Int. j. sci. ann.
 
Вид видання: наукове, періодичне, рецензоване.
Напрями: Соціальні та поведінкові науки: освіта; психологія; наука про здоров'я; реабілітація.
Версії видання: Online, Print.
Періодичність:
Статті публікуються online, як тільки вони стають доступними після рецензування та редагування. Журнал поєднує їх в архівні print «номери» (два на рік) та «томи» (один на рік).
Мова журналу: англійська.
Друк журналу: кольоровий.
 
IJSA включено the ISSN International Centre (France) до міжнародної бази даних: ISSN Міжнародного реєстру з Міжнародним Стандартним Серійний Номером: Рrint ISSN: 2617-2682; Online ISSN: 2707-3637; Linking ISSN: 2617-2682
 
Засновник: Харківська обласна громадська організація “Культура Здоров'я” (скорочена назва – ХОГОКЗ), Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи АОО № 49838922.04.2005
  
Видавець: ХОГОКЗ. Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта видавничої справи ДК № 4387, 10.08.2012
 
ХОГОКЗ є офіційним членом The Publishers International Linking Association, Inc., Crossref (USA). З 2012 року ХОГОКЗ має можливість присвоювати унікальні цифрові об’єкти ідентифікації (DOI). Має власний префікс DOI: 10.26697
 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства юстиції: КВ №23195-13035 Р, 04.04.2018
 
Місія IJSA: міжнародна співпраця науковців, які проводять дослідження в галузі інтеграції наук про людину та її здоров’я. IJSA публікує дослідження, які вивчають Людину як експозицію і як результат. Як експозицію Журнал публікує статті, присвячені вивченню того, як соціум впливає на всі аспекти життя людини та її здоров'я. Як результат Журнал пропонує статті, які вивчають педагогічні, психологічні, медичні втручання, що можуть впливати на розвиток людини та її здоров’я. IJSA рецензується та публікує оглядові статті та оригінальні дослідження у галузях соціальних наук, психології та наук про здоров’я.
 
Редакційна Колегія IJSA складається з авторитетних вчених із 17 країн, 5 континентів у галузі освіти, психології, медицини. Ми гарантуємо належний рівень дотримання етики публікацій та захисту авторських прав на всіх етапах розгляду матеріалів.
 
Головний редактор: Мельник Юрій Борисович, Ph.D, доцент.
Технічний редактор: Пипенко Ірина Сергіївна, Ph.D, доцент.
 
Індексування IJSA. Журнал представлено більш, ніж у 40 міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах, серед них: Le Centre International de l'ISSN, ROAD (France); Crossref System, Google Scholar, GitHub, OAJI (United States); DOAJ (Sweden); OpenAIRE, ERIH PLUS (Norway); EndNote Click (Great Britain); COPE, CORE, Jisc (United Kingdom); BASE, ResearchGate (Germany); Zenodo; Scilit (Switzerland); MIAR (Spain); OUCI (Ukraine) та ін.
 
IJSA оцінюється редакційною групою Web of Science (статус – на стадії оцінки).
IJSA надіслано на отримання звіту про попередню оцінку для включення до Scopus.
 
Всі статті, які друкуються в IJSA, знаходяться у «Відкритому доступі» (Creative Commons Attribution License). Друкований примірник розсилається в провідні бібліотеки та університети. Це позитивно впливає на індекс цитування автора та позицію його університету в міжнародних рейтингах.
 
 
Контент сайту та його дизайн, а також оформлення статей у Журналі є власністю цього ЗМІ та Видавництва ХОГОКЗ. Копіювання й запозичення контенту сайту українською, англійською або будь-якою іншою мовою категорично забороняється! Всі права захищені.

Copyright © 2018 – 2024 International Journal of Science Annals, its licensors, and contributors.
All Rights Reserved DOI: https://doi.org/10.26697/ijsa