АНОНСИ
Прийом манускриптів до Журналу 2024 р. відкрито Більше
Міжнародний конкурс ICMHDS-2024 незабаром буде відкрито Більше
Прийом заявок на участь у Міжнародних наукових конференціях
(CIES-2024; PPPMSF-2024) відкрито Більше

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

Галузь та проблематика

IJSA рецензується та публікує оглядові статті та оригінальні дослідження в галузях соціальних наук, психології та наук про здоров’я. Журнал публікує статті, які вивчають педагогічні, психологічні, медичні втручання, що можуть впливати на розвиток людини та її здоров’я. Більше

 

Політика редакції

 Стаття 

Приймається
рукопис
Рецензується
Видається
друком та онлайн
Архівується Індексується

 

Процес рецензування

Всі рукописи, подані до публікації, повинні пройти процес рецензування. У Журналі використовується подвійне сліпе рецензування, яке означає, що рецензенти та особистості авторів приховані одне від одного протягом усього процесу рецензування. Більше

 

Відношення до плагіату

Редакція вважає неприйнятним наявність плагіату в статтях. Журнал вважає, що використання ідей та робіт інших без належного цитування, є несправедливою і нечесною діяльністю. Більше

 

Політика відкритого доступу

Журнал забезпечує негайний відкритий доступ до його змісту за принципом, що дослідження, вільне для громадськості, підтримує більший глобальний обмін знаннями. Більше

 

Політика CrossMark
IJSA бере участь у службі CrossMark, використовуючи логотип CrossMark. IJSA зобов'язується підтримувати контент, що публікується, а також попереджати читачів про всі зміни в контенті, якщо і коли вони відбуваються. Клікнув логотип CrossMark на одній із сторінок вебсайту або публікації в IJSA, ви дізнаєтесь про її поточний статус. Для отримання додаткової інформації про CrossMark завітайте на сайт CrossMark.

 

Політики виправлення, відкликання або видалення статей
У випадку, коли видавцю або редакторам журналу повідомляється про порушення академічної доброчесності, наявність плагіату в опублікованій статті IJSA, Видавництво ХОГОКЗ або редакція IJSA повинні розглянути ці твердження, належним чином вжити заходів щодо відкликання або виправлення статей. IJSA керується схемами поведінки, розроблених Комітетом з етики публікації (COPE). IJSA є дійсним членом COPE Більше

 

Архівування

IJSA зберігає електронні версії всіх статей в архіві Журналу та репозитарії Видавництва ХОГОКЗ. Журнал використовує розподілену систему архівування. IJSA дозволяє бібліотекам (Stanford Libraries, НБУВ та ін.), Міжнародним наукометричним базам даних, репозитаріям та пошуковим системам (DOAJEndNote ClickResearchGateDimensionsOAJIZenodo,  Index Copernicus та ін.) створювати постійні архіви журналу з метою збереження та відновлення.

  

Видавнича етика

«МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ АННАЛИ НАУКИ» дотримується високих стандартів редакційної етики. Більше

 

Відмова від відповідальності 

Висловлені у статтях МЖАН погляди і думки можуть не збігатися з точкою зору видавництва ХОГОКЗ, редакції та редакційної колегії Журналу. Більше

 

Заява про конфіденційність 

Імена і дані не будуть передані третім особам відповідно до Закону про захист особистих даних. Більше

 

Умови ліцензування

Всі статті Відкритого Доступу поширюються під термінами ліцензії Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, поширення та копіювання будь-якими засобами, що забезпечують належне цитування цієї оригінальної статті.

Більше

 

Інформація про журнал

Засновник та видавництво, історія. Більше

 

Замовити журнал

«МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ АННАЛИ НАУКИ» засновано з благодійною метою для безкоштовного розповсюдження.
Друкований варіант Журналу БЕЗКОШТОВНО поширюється на території України по бібліотекам, а також на замовлення в інші країни.

 

ВЗАЄМОДІЯ З РЕЦЕНЗЕНТАМИ

У взаємодії з рецензентами редакція Журналу дотримується наступних правил:
- представляє рецензентам інструкцію й рекомендації з рецензування рукописів;
- забезпечує рецензентів системою перевірки ступеня оригінальності статті;
- гарантує рецензентам конфіденційність;
- представляє можливість (право) відмовитися від рецензування без пояснення причин відмови (окрім встановленого конфлікту інтересів);
- розглядає рецензування в якості невід’ємної частини оцінювання наукової публікації, яке підтверджує високу якість наукових статей.
Рецензування передбачає роботу з тими рецензентами – експертами Журналу, які є визнаними фахівцями у відповідній до статті сфері знань. Для цього редакція, окрім членів редколегії, співпрацює з широким колом науковців з різних країн світу. Стаття приймається до друку лише після її обговорення на засіданні редколегії Журналу при наявності позитивної рецензії рецензента та підтримки більшістю членів редколегії.

 

ВЗАЄМОДІЯ З АВТОРАМИ

У взаємодії з авторами редколегія Журналу керується такими правилами:
- здійснює всі необхідні заходи для забезпечення якості матеріалів, що представлені й підлягають наступному опублікуванню;
- забезпечує дотримання встановлених механізмів рецензування статей, а також спростування чи скасування рішень, прийнятих редакцією;
- обов’язково інформує автора рукопису чи про прийняття статті до друку, чи про необхідність її доопрацювання, чи про відхилення статті;
- подає аргументований опис експертної оцінки представленої до друку статті;
- дозволяє зберігати авторські права без обмежень;
- дозволяє зберігати права на публікацію без обмежень.

 

ВЗАЄМОДІЯ З ЧИТАЧАМИ

У взаємодії з читачами редакція Журналу дотримується наступних правил:
- надає читачам якісно оформлені в інтелектуально-смисловому й мовно-стилістичному аспектах матеріали;
- задовольняє потреби читачів у матеріалах як фундаментального, так і прикладного характеру, як у теоретичному, так і в експериментальному-прикладному вимірах;
- забезпечує справжнє очікування читачів щодо оригінальності, новизни й актуальності матеріалів, їх читабельності та зрозумілості.

 

ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕДАКТОРІВ

Редактори несуть відповідальність за прийняття рішення про прийняття манускрипту до публікації. Редактори діють збалансовано, об'єктивно та чесно, виконуючи свої очікувані обов'язки без дискримінації за ознакою статі, сексуальної орієнтації, релігійних чи політичних переконань, етнічного або географічного походження авторів.

Будь-який читач чи потенційний автор має можливість звернутися до членів редколегії за роз’ясненням незрозумілих фахових питань, які відповідають тематиці Журналу, приславши листа на електронну пошту видавництва ХОГОКЗ: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або редколегії Журналу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Зміст сайту та його дизайн, а також оформлення статей у Журналі є власністю цього ЗМІ. Копіювання й запозичення контексту українською, англійською або будь-якою іншою мовою забороняється!!!

Copyright © 2018 – 2024 International Journal of Science Annals, its licensors, and contributors.
All Rights Reserved DOI: https://doi.org/10.26697/ijsa