АНОНСИ
Прийом манускриптів до Журналу 2024 р. відкрито Більше
Міжнародний конкурс ICMHDS-2024 незабаром буде відкрито Більше
Прийом заявок на участь у Міжнародних наукових конференціях
(CIES-2024; PPPMSF-2024) відкрито Більше

ВІД РЕДАКЦІЇ

Шановні читачі!

У 2005 році зареєстровано ХОГОКЗ. З цього ж року видаються інформаційні, освітні, методичні матеріали, створюється власна серія: «Школа Культури Здоров’я».

В 2012 році видавництво «ХОГОКЗ» починає видавати літературу, спеціалізуючись переважно на наукових публікаціях: монографіях, наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій тощо. На сьогодні у видавництві «ХОГОКЗ» вже опубліковано більше 1000 наукових праць дослідників з усіх континентів. Це переважно статті, представлені на міжнародних наукових конференціях: «Актуальні питання освіти і науки», «Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі», «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця», які традиційно проводяться щороку за ініціативи та при сприянні ХОГОКЗ. Щорічно у цих заходах приймають участь представники з більш ніж сотні університетів із різних країн (України, Канади, Аргентини, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі, Чеської республіки, Південної Африки, Білорусії, Казахстану та ін.); з більшістю цих закладів ми маємо договори співпраці.

З 2012 року видавництво «ХОГОКЗ» має можливість присвоювати всім матеріалам, які вийшли в світ, унікальні цифрові об’єкти ідентифікації (DOI). Видавництво «ХОГОКЗ» є офіційним членом The Publishers International Linking Association, Inc. (PILA), Crossref. Має префікс DOI: 10.26697.

ХОГОКЗ як офіційний реєстратор DOI в Україні починає співпрацювати з науковцями і вітчизняними фаховими журналами, здійснюючи їм допомогу в оформленні DOI.

У 2017 році видавництво «ХОГОКЗ» у співпраці з польським видавництвом «ANAGRAM» вперше в Україні здійснює міжнародне видання збірника наукових статей.

У 2017 році ХОГОКЗ сумісно з Латвійською компанією «Simcord information services» засновує міжнародне інформаційне агентство «ПРОК», разом із якими здійснює реєстрацію міжнародних періодичних видань.

З 2018 року видається «МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ АННАЛИ НАУКИ» / «INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE ANNALS».

Журнал засновано з благодійною метою для безкоштовного розповсюдження. Проводиться обов’язкова розсилка друкованих журналів в провідні бібліотеки та університети. Сфера розповсюдження друкованого варіанту Журналу не обмежується територією України, а й поширюється на території інших держав.

IJSA індексується в основних міжнародних наукометричних базах: Google Scholar, Crossref System, DOAJ, ROAD, Publons, ERIH PLUS та ін.
З 2021 року IJSA є дійсним членом Комітету з етики публікації (COPE).
 
До складу Редакційної колегії журналу включені найбільш авторитетні вчені з різних країн в галузі педагогіки, психології, медицини. Редактори приймають розумні міри та прикладають зусилля для забезпечення належного рівня дотримання етики публікацій, захисту авторських прав на всіх етапах розгляду матеріалів. Це наш етичний обов’язок.

Всі статті, які друкуються в нашому Журналі, знаходяться у «Відкритому доступі» (Creative Commons Attribution License). Тобто дозволяється необмежене використання, поширення та копіювання будь-якими засобами статей авторів нашого Журналу, в режимі реального часу, абсолютно безкоштовно. Це позитивно впливає на індекс цитування автора та позицію його університету в міжнародних рейтингах.

 

Ми дякуємо всім авторам і читачам «МІЖНАРОДНОГО ЖУРНАЛУ АННАЛИ НАУКИ» і сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

 

З повагою

головний редактор

Юрій Мельник

Copyright © 2018 – 2024 International Journal of Science Annals, its licensors, and contributors.
All Rights Reserved DOI: https://doi.org/10.26697/ijsa