АНОНСИ
Прийом манускриптів до Журналу 2024 р. відкрито Більше
Міжнародний конкурс ICMHDS-2024 незабаром буде відкрито Більше
Прийом заявок на участь у Міжнародних наукових конференціях
(CIES-2024; PPPMSF-2024) відкрито Більше
ПРОЦЕС РЕДАГУВАННЯ ТА РЕЦЕНЗУВАННЯ
МІЖНАРОДНОГО ЖУРНАЛУ АННАЛИ НАУКИ
(опис системи контролю якості)
  
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ
Всі рукописи, подані до публікації в МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ АННАЛИ НАУКИ (МЖАН), повинні пройти процес рецензування.
Рукописи членів Редакційної Колегії МЖАН проходять процес рецензування на загальних умовах.
Кожен учасник процесу рецензування – автор, рецензент чи редактор – зобов’язаний заявити про можливий конфлікт інтересів, щоб видавець передбачив можливість цього впливу.
Редакція прагне до виключення конфлікту інтересів між авторами та рецензентами.
Процес редагування та рецензування. Більше
 
Процес рецензування статей складається з таких етапів:
І. Розгляд рукопису одним із членів редакційної колегії (single-blind review – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента).
Всі рукописи спочатку розглядаються технічним редактором МЖАН на предмет оцінки їх відповідності тематиці та вимогам журналу. Незавершені матеріали або рукописи, які не відповідають цим рекомендаціям, повертаються автору(ам) з пропозиціями для корекції. Автори будуть повідомлені відповідним листом після реєстрації рукопису в редакції.
Головний редактор або редактор МЖАН читає кожен отриманий рукопис і призначає загальний рівень пріоритету:
(1) рукопис відправляється рецензентам негайно;
(2) рукопис повертається авторам з пропозиціями для корекції представлених даних;
(3) рукопис відхиляється.
Редактори аналізують переглянутий рукопис. Якщо рукопис відповідає вимогам МЖАН, він відправляється двом (або більше) рецензентам для аналізу і статистичному редактору, якщо він містить числові дані.
II.Після цього рукопис надсилається на розгляд незалежному експертові у відповідній галузі знань. Тут використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають одне одного). Ми обіцяємо завжди приховувати особистість як рецензентів, так і автора від обох сторін.
Для полегшення цього етапу рецензування авторам необхідно забезпечити, щоб їх рукописи були підготовлені таким чином, щоб вони не видавали особистість автора. Прохання при подачі матеріалів надати наступні дані: представити титульну сторінку, яка містить відомості про авторів, і «рукопис» без будь-яких подробиць про автора, як 2 окремих файли.
За результатом розгляду рукопису рецензенти рекомендують:
(1) Прийняти без внесення змін;
(2) Прийняти після внесення змін;
(3) Відхилити.
 
Час розгляду рукопису:
Попередній процес оцінки, як правило, займає від 1 до 3 тижнів.
Процес оцінки рецензентами (та статистичним редактором) може тривати від 1 до 6 місяців.
 
Періодичність публікацій
Статті публікуються online, як тільки вони стають доступними після рецензування та редагування. Журнал поєднує їх в архівні print «номери» (два на рік) та «томи» (один на рік).

Скільки рукописів відхиляється та причини відмови у публікації
Середня кількість відхилених рукописів становить 85%, з них:
40% отримують відмову під час попереднього процесу оцінки;
45% отримують відмову під час рецензування.
На І етапі причинами відмови є: недотримання керівних принципів проведення дослідження, невідповідність теми рукопису профілю журналу, недотримання вимог щодо оформлення, наявність стилістичних, орфографічних та синтаксичних помилок, плагіату та ін.
На ІІ етапі причинами відмови є: відсутність наукової актуальності та практичного значення, методологічні помилки, відсутність логічності між розділами рукопису та ін.
 
Процес оцінки статей (Форма оцінки рецензентом)
Всі рукописи, що надійшли до редакції, проходять через інститут рецензування. Рецензенти заповнюють форму оцінки, яку надсилають до редакційної ради МЖАН.
У разі суперечки між рецензентами питання вирішується Головним редактором МЖАН.
У рецензентів є можливість подати рецензію через профіль МЖАН на Publons
 
Авторська заява (Форма авторської угоди),
Всі автори заповнюють форму авторської угоди, яка повинна бути заповнена, підписана та надіслана разом з рукописом. Таким чином, автори підтверджують оригінальність рукопису, авторства, передачі прав і стверджують дотримання процесу розгляду, тобто, що вони не будуть знімати рукопис. Заповнені авторські угоди повинні бути обов’язково відправлені – в іншому випадку редакційна обробка рукопису може бути відкладена.
 
Всі автори заповнюють декларацію конфлікту інтересів. Автори повинні розкривати в момент подачі матеріалів будь-які фінансові домовленості, які вони можуть мати по суті рукопису. Така інформація є конфіденційною для рукопису, що знаходиться під контролем і не впливатиме на редакційне рішення. Але якщо рукопис прийнятий до публікації, редактори, як правило, обговорюють з авторами, яким чином така інформація повинна бути доведена до читача. Тому що суть рецензії та редакційної селекції є інтерпретація літератури, а журнал очікує, що автори таких рукописів не матимуть фінансову зацікавленість в компанії (або її конкурента), яка виробляє продукт, обговорюваний в рукописі. Політика журналу вимагає, щоб рецензенти, асоційовані редактори, редактори вказали в листі до Головного редактора будь-які відносини, які вони мають і які могли б бути витлумачені, які викликають конфлікт інтересів у зв'язку з розглянутим рукописом. В листі необхідно вказати інформацію про будь-які фінансові відносини з комерційними компаніями, що займаються досліджуваним продуктом.
 
Апеляція на рішення редактора та рецензента
Ми вітаємо справжні апеляції до рішень редактора та рецензентів. Однак авторам потрібно буде надати вагомі докази або нові дані у відповідь на зауваження редактора та рецензентів (Шаблон для відповідей на коментарі рецензентів).

Етична поведінка дуже важлива. Жоден автор не повинен наполягати на публікації свого рукопису. Поважайте думку рецензентів та редактора. Відхилення статті може бути важливим кроком у покращенні якості вашої статті. Члени редакційної ради або редактора не можуть поводитися з будь-яким рукописом чи автором упереджено або сприяти йому.
 
Немає грошової винагороди для редакторів та рецензентів IJSA. Ці посади є виключно добровільними.

Сертифікати редактора та рецензента
Всі редактори отримують сертифікат.
Всі рецензенти отримують сертифікат.  

Copyright © 2018 – 2024 International Journal of Science Annals, its licensors, and contributors.
All Rights Reserved DOI: https://doi.org/10.26697/ijsa