АНОНСИ
Прийом манускриптів до Журналу 2024 р. відкрито Більше
Міжнародний конкурс ICMHDS-2024 незабаром буде відкрито Більше
Прийом заявок на участь у Міжнародних наукових конференціях
(CIES-2024; PPPMSF-2024) відкрито Більше
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
30 Редакторів з 17 країн, 5 континентів
Ukraine (10),   United States of America (2), Portugal (2), Lithuania (2), Bulgaria (2), Canada (1), United Arab Emirates (1), Brazil (1), Australia (1), South Africa (1), Latvia (1),  Poland (1), Belarus (1), India (1), Pakistan (1), Egypt (1),  Turkey (1)
Відповідність редакторів щодо наукових напрямів IJSA у галузі соціальних і поведінкових наук:
Суспільні науки – 6; Освіта – 8; Психологія – 6; Науки про здоров'я – 10
Розподіл редакторів щодо гендерної різноманітності
чоловіки – 15 (50%),   жінки – 15 (50%)
 
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Мельник Юрій Борисович  
доктор філософії з освітніх наук, доцент, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, Харківська обласна громадська організація “Культура Здоров'я”, УКРАЇНА
 
НАУКОВІ РЕДАКТОРИ:
Соціальні науки
Vveinhardt Jolita 
Doctor of Social Sciences, Full Professor, Chief Researcher, Vytautas Magnus University; Institute of Sport Science and Innovations, Lithuanian Sports University, LITHUANIA
Освіта
De Matos Margarida Gaspar 
Doctor of Philosophy in Special Education and Rehabilitation, Full Professor, University of Lisbon, PORTUGAL
Психологія
Приходько Ігор Іванович  
доктор психологічних наук, професор, Національна академія Національної гвардії України, УКРАЇНА

 Науки про здоров’я

De Leo Diego 
Doctor of Medical Sciences, MD, Emeritus Professor of Psychiatry, Griffith University, AUSTRALIA
Реабілітація
Georgieva Lidia Mladenova 
Doctor of Medical Sciences, MD, Full Professor, Medical University, Sofia, BULGARIA
   
 
ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР
Пипенко Ірина Сергіївна  
доктор філософії з економічних наук, доцент, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, УКРАЇНА
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
A'Beckett Ludmilla 
Doctor of Philosophy in Linguistics, Research Fellow, University of the Free State, SOUTH AFRICA
Al Murshidi Ghadah 
Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction and Comparative and International Education, Associate Professor, United Arab Emirates University,
UNITED ARAB EMIRATES
Bhandari Medani Prasad 
Doctor of Philosophy in Sociology, Full Professor, Akamai University, Hawaii, UNITED STATES
Бойко Валерій Володимирович  
доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України», УКРАЇНА
Burksaitiene Nijole 
Doctor of Social Sciences, Full Professor, Mykolas Romeris University, Vilnius University, LITHUANIA
De Frias Cindy 
Doctor of Philosophy in Psychology, MacEwan University, CANADA
Gonchev Vladimir Hristov 
Doctor of Philosophy in Medicine, MD, Associate Professor, Burgas “Prof. Dr. Assen Zlatarov” University, BULGARIA 
Костіна Валентина Вікторівна  
доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, УКРАЇНА
Курик Олена Георгіївна 
доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, УКРАЇНА
Manna Reshmi 
Doctor of Philosophy in Psychology, Associate Professor, NTPC School of Business, INDIA
Maslov Yuri Vsevolodovich 
Doctor of Philosophy in Pedagogy, Associate Professor, Belarusian State Economic University, BELARUS
Микитюк Сергій Олександрович 
доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, УКРАЇНА
Nawaz Ahmad 
Doctor of Philosophy, Assistant Professor, Institute of Business management, PAKISTAN
Oliveira Madalena Sofia 
Doctor of Philosophy in Psychology, University Institute of Health Sciences-CESPU, PORTUGAL
Ose Liesma 
Doctor of Pedagogical Sciences, Full Professor, Latvian Christian Academy; Lead Researcher, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, LATVIA
Поліщук Валерій Миколайович 
доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Київський Університет імені Бориса Грінченка, УКРАЇНА
Quiroz-Munoz Mariana 
Doctor of Philosophy in Medicine, Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York; Albert Einstein College of Medicine, UNITED STATES
Sabra Zizi Elsayed Ibrahim 
Doctor of Philosophy in Clinical Psychology, Associate Professor, Fayoum University, EGYPT
Sebastiani Ricardo Werner 
Doctor of Philosophy in Public Health, Full Professor, Researcher, Nemeton - Center for Studies and Research in Psychology and Health, BRAZIL
Стаднік Анатолій Володимирович  
доктор філософії з медичних наук, доцент, Харківський національний університет внутрішніх справ, УКРАЇНА
Usakli Hakan 
Doctor of Pedagogical Sciences, Full Professor, Sinop University, TURKEY
Wasilewski Bohdan 
Doctor of Philosophy in Medicine, MD, Full Professor, Psychosomatic Institute, POLAND
Євтушенко Денис Олександрович  
доктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет, УКРАЇНА
 

Copyright © 2018 – 2024 International Journal of Science Annals, its licensors, and contributors.
All Rights Reserved DOI: https://doi.org/10.26697/ijsa