АНОНСИ
Прийом манускриптів до Журналу 2024 р. відкрито Більше
Міжнародний конкурс ICMHDS-2024 незабаром буде відкрито Більше
Прийом заявок на участь у Міжнародних наукових конференціях
(CIES-2024; PPPMSF-2024) відкрито Більше

КОДЕКС ЕТИКИ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

«МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ АННАЛИ НАУКИ» дотримується високих стандартів редакційної етики. Кодекс етики наукових публікацій об'єднує і розкриває загальні принципи і правила, якими повинні керуватися в своїх взаєминах учасники процесу наукових публікацій: автори, рецензенти, редактори, видавці, розповсюджувачі і читачі.

  1. Редакційна колегія дотримується стандартів COPE за принципами етики наукових публікацій. IJSA є дійсним членом COPE
  2. Редакційна колегія Журналу схвалює принципи, втілені в Гельсінкській декларації (pdf) і очікує, що всі дослідження за участю людей були виконані у відповідності з цими принципами. Всі дослідження із залученням людей повинні були схвалені Комітетом з етики університету. Копія відповідної документації повинна бути включена в рукопис.
  3. Конфлікти інтересів осіб, що мають пряме або непряме відношення до публікації статті або містяться в ній відомостей, вирішуються відповідно законодавства України в сфері інтелектуальної власності та стандартів COPE за принципами етики наукових публікацій.

Ми вимагаємо, щоб Автори повідомляли внесок окремих Авторів в підготовці рукопису. Основна відповідальність про розкриття повної інформації покладається на Автора, який представив рукопис. Будь-які випадки надмірності (дублювання) публікації, плагіату, сфабрикованих даних, гостьового авторства і т.д. є показником наукової непорядності, і всі такі випадки будуть виявлені і відповідні інститути будуть проінформовані (установи і місце роботи автора, наукові товариства, наукові асоціації, редактори і т.д.).

Редакція повинна отримати інформацію про джерела фінансування статті, фінансові вклади науково-дослідних інститутів, наукових асоціацій та інших («розкриття фінансової інформації»).

Представляючи статтю для публікації, Автор (Автори) тим самим:

  1. Висловлює згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет (Форма авторської угоди)
  2. Погоджується зі стандартами COPE за принципами етики наукових публікацій.

 

ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА ТА ЗАЯВА ПРО НЕДОБРОСОВІСНУ ПУБЛІКАЦІЮ

Міжнародний Журнал Аннали Науки є членом Комітету з етики публікацій (COPE).
Таким чином, цей Журнал дотримується вимог COPE, а також Кодексу поведінки та керівних принципів найкращої практики для редакторів журналів, Кодексу поведінки для видавців журналів.
Крім того, як від Журналу, що відповідає вимогам ICMJE, від авторів, рецензентів і редакторів очікується, що вони будуть дотримуватися рекомендацій з етичної поведінки, що містяться в Рекомендаціях щодо проведення, подання, редагування та публікації наукових робіт у медичних журналах

Перелік ключових положень можна знайти на сайті IJSA:
- Етичні стандарти IJSA;
- Редакційна політика IJSA;
- Процес редагування та рецензування IJSA;
- Етичні зобов’язання редакторів;
- Етичні зобов’язання рецензентів;
- Апеляція на рішення редактора та рецензента;
- Вказівки щодо відкликання або виправлення статей.
Однак для отримання повної інформації завжди звертайтеся до трьох вищезгаданих документів.

Copyright © 2018 – 2024 International Journal of Science Annals, its licensors, and contributors.
All Rights Reserved DOI: https://doi.org/10.26697/ijsa