АНОНСИ
Прийом манускриптів до Журналу 2024 р. відкрито Більше
Міжнародний конкурс ICMHDS-2024 незабаром буде відкрито Більше
Прийом заявок на участь у Міжнародних наукових конференціях
(CIES-2024; PPPMSF-2024) відкрито Більше

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 Висловлені у статтях МЖАН погляди і думки можуть не збігатися з точкою зору видавництва ХОГОКЗ, редакції та редакційної колегії Журналу. 

Автори несуть юридичну і моральну відповідальність за ідеї, висловлені в статтях. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації несуть автори статей.

У разі вставки зображень (малюнків, фотографії, картини тощо) автори несуть відповідальність за права на їх відтворення.

 ХОГОКЗ не несе юридичної відповідальності за будь-які дії, претензії, судові розгляди, вимоги, видатки, витрати, збитки та інші зобов’язання, що виникли прямо або побічно в зв’язку з використанням Контенту.

Заява про конфіденційність 

Імена і дані (Emails), пов'язані з рукописами, будуть використовуватися цим журналом виключно в цілях взаємодії з авторами для публікації їхніх статей і не будуть передані третім особам відповідно до Закону про захист особистих даних.

Copyright © 2018 – 2024 International Journal of Science Annals, its licensors, and contributors.
All Rights Reserved DOI: https://doi.org/10.26697/ijsa