АНОНСИ
Прийом манускриптів до Журналу 2024 р. відкрито Більше
Міжнародний конкурс ICMHDS-2024 незабаром буде відкрито Більше
Прийом заявок на участь у Міжнародних наукових конференціях
(CIES-2024; PPPMSF-2024) відкрито Більше
 ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ АВТОРІВ
 
IJSA приймає такі типи рукописів: Редакційний рукопис, Оригінальне дослідження, Оглядова стаття, Лист до редакції, Рецензія.

Рекомендації Авторам
Подання рукопису до редакції свідчить, що він не був опублікований раніше в будь-якому форматі (Інтернет-сайт, журнал, бюлетень тощо), не перебуває на розгляді для публікації в інших виданнях і, якщо буде прийнятий, то не буде опублікований в іншому місці в тій же формі англійською або будь-якою іншою мовою.
Перед поданням рукопису автору необхідно перевірити її на рівень оригінальності, який має бути не менше 90%. Відношення до плагіату Більше


Підготовка рукопису
Формат: Microsoft Word (doc or docx).
Шрифт: 12-point Times New Roman.
Інтервал міжрядковий: одинарний.
Параметри сторінки: 2.54 см з усіх сторін.
Вирівнювання: по ширині, без переносів.
Абзацний відступ: 1.27 см.
Нумерація сторінок: правий верхній кут.
Мова: англійська.

Написання англійською мовою
Будь ласка, напишіть текст гарною англійською мовою (допускається використання в США або Великобританії). Низький рівень граматики або орфографії призведе до того, що стаття буде відхилена.

Методологія дослідження
Опишіть методологію, обладнання та процедури досить докладно, щоб інші дослідники могли відтворити результати.
Вкажіть відомі методи, включаючи статистичні процедури; вкажіть і дайте короткий опис опублікованих методів, які ще недостатньо відомі; детально опишіть нові або змінені методи; дайте обґрунтування їх використання та оцініть їх межі.

Абревіатури
Одиниці виміру, символи і скорочення повинні відповідати міжнародним стандартам. Вимірювання довжини, росту, ваги і об’єму слід давати в метричних одиницях (метр, кілограм, літр) або їх десяткових кратних. Температура повинна бути виражена в градусах Цельсія.
Настійно не рекомендується використовувати незвичайні символи або скорочення. Коли скорочення з’являється в тексті вперше, йому повинні передувати слова, які воно означає.

Посилання
Список посилань відповідає APA Style (APA 7th).
Текстове посилання розміщується в тілі рукопису та коротко визначає цитований твір за його автором та датою публікації. Це дозволяє читачам знайти відповідний запис в алфавітному списку посилань без нумерації в кінці рукопису.
Принаймні 75% посилань повинні мати ідентифікатори статей, такі як цифровий ідентифікатор об'єкта (DOI). Будь ласка, додайте цей ідентифікатор у кінці Ваших посилань, коли він доступний. Ви можете перейти за таким посиланням для пошуку DOIs статей: https://www.crossref.org/SimpleTextQuery.

Процес подання
До подання авторам рекомендується перевірити ціль журналу та уважно ознайомитися з Етикою публікацій та наданими рекомендаціями.
 
Усі рукописи слід подавати через систему онлайн-подання.
Рукописи, подані з порушенням вимог оформлення та без супровідних документів, вважаються неповними і не приймаються до розгляду.
Якщо рукопис не відповідає вимогам Журналу, він відхиляється без направлення рукопису рецензентам.
Лише ті автори, чиї рукописи пройшли рецензування, отримують електронний лист із відповіддю.

В процесі подачі повинні бути завантажені наступні файли:
  • Титульна сторінка (включає назву рукопису, імена авторів, приналежність авторів та їх вклад, інформацію про авторів, дані про автора-кореспондента, короткий заголовок та кількість слів (крім назви, анотації, подяк, конфлікту інтересів, посилань, рисунків та таблиць) та кількість слів анотації); натисніть тут, щоб завантажити Шаблон рукопису.
  • Анонімний рукопис для рецензування (титульна сторінка з Шаблону рукопису з іменами авторів, інституціональною приналежністю, інформацією про авторів, дані про автора-кореспондента не повинні міститися в цьому файлі).
  • Супровідний лист
  • Форма авторської угоди
  • Декларація конфлікту інтересів
 

Вимоги до оформлення Редакторського рукопису

Вимоги до оформлення Оригінального дослідження

Вимоги до оформлення Оглядової статті

Вимоги до оформлення Листа до редакції

Вимоги до оформлення Рецензії

 

Copyright © 2018 – 2024 International Journal of Science Annals, its licensors, and contributors.
All Rights Reserved DOI: https://doi.org/10.26697/ijsa